Oddział Położniczo-ginekologiczny

Dane kontaktowe
Koordynator Oddziału56 63-92-279
Gabinet Położnej Oddziałowej56 63-92-267
Gabinet lekarski56 63-92-276
Dyżurka polożnych odcinka położniczego56 63-92-207/204
Dyżurka położnych odcinka ginekologicznego56 63-92-268
Sekretariat medyczny56 63-92-267

Koordynator oddziału

Paweł Igor

Kozankiewicz

 • specjalista ginekologii onkologicznej
 • specjalista ginekologii onkologicznej

Zastępca Koordynatora oddziału

Anna

Lemke-Gołębiowska

 • lekarz specjalista położnictwa i ginekologii

Położna oddziałowa

Iwona

Chilmanowicz-Ryglewska

 • magister położnictwa
 • specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa okołoporodowego
Kadra lekarska:
Maciej Kaatzlekarz specjalista położnictwa i ginekologii
Aleksandera Baryłalekarz specjalista położnictwa i ginekologii
Marek Hęsiaklekarz specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej, doktor nauk medycznych
Jolanta Danningerlekarz specjalista położnictwa i ginekologii
Ewa Szulistlekarz specjalista pierwszego stopnia położnictwa i ginekologii
Lidia Wardowskalekarz specjalista położnictwa i ginekologii
Łukasz Olborskilekarz specjalista położnictwa i ginekologii
Agata Węgrzynlekarz rezydent
Yaroslav Palahniuklekarz
Olga Larginalekarz
Olena Kizublekarz

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU

Odcinek Ginekologiczny

Oddział ginekologiczny liczy 10 łóżek. Rocznie w Oddziale wykonywanych jest ponad 500 zabiegów operacyjnych w warunkach nowoczesnej sali operacyjnej. Operacje wykonywane są  zarówno z dostępu brzusznego, jak i pochwowego. Stawiamy na rozwój mniej inwazyjnych metod endoskopowych. Obecnie zabiegi laparoskopowego wycięcia (trzonu) macicy dominują nad operacjami klasycznymi z nacięciem powłok jamy brzusznej. Domeną Oddziału jest leczenie zaburzeń statyki narządu rodnego, również z użyciem materiałów syntetycznych – w tym  operacje w nietrzymaniu moczu, które poprzedzone są diagnostyką urodynamiczną i ultrasonograficzną w ramach przyszpitalnej Poradni Ginekologiczno-Położniczej. W Oddziale wykonywane są również zabiegi w celu diagnostyki i leczenia niepłodności z użyciem laparoskopii i histeroskopii. Przeprowadzamy diagnostykę stanów przednowotworowych szyjki macicy, poprzedzając pobranie wycinków kolposkopią, oraz diagnostykę zabiegową w przypadkach podejrzenia patologii w obrębie błony śluzowej kanału szyjki i jamy macicy. Połowa pacjentek korzystających z naszego Oddziału pochodzi spoza powiatu toruńskiego, a dzięki współpracy z naprotechnologiem, cieszymy się uznaniem pacjentek, które przyjeżdżają do nas także z innych województw. Każde znieczulenie do zabiegu operacyjnego poprzedzone jest badaniem konsultacyjnym wykonywanym przez lekarza anestezjologa. Pacjentka zostaje poinformowana o potencjalnym ryzyku planowanych procedur i podpisuje zgodę na ich wykonanie.

Zapisy na zabiegi operacyjne pod numerem telefonu

56 639-22-76

Badania kwalifikacyjne do zabiegów operacyjnych wykonywane są przez Koordynatora Oddziału w czwartki od godziny 10:00 w Poradni Ginekologiczno-Położniczej – proszę umówić termin konsultacji dzwoniąc pod numer telefonu

56 639-22-73

Odcinek Położniczy

Oddział znajduje się w nowo wybudowanym, klimatyzowanym skrzydle szpitala.
Dysponujemy:

 • wyposażoną w fantomy salą szkoły rodzenia z możliwością bezpłatnego udziału w zajęciach prowadzonych przez położną Panią Dorotę Bazanowską (więcej informacji pod numerem telefonu 56 63-92-207),
 • wyposażoną w nowoczesny aparat USG, zautomatyzowany fotel ginekologiczny i aparat KTG izbą przyjęć,
 • dwiema nowoczesnymi salami porodowymi wyposażonymi w zautomatyzowane łóżka porodowe oraz sprzęty umożliwiające łagodzenie bólu porodowego i prowadzenie porodu w pozycjach wertykalnych (piłka, worek sako, drabinka gimnastyczna),
 • salą przedporodową,
 • trzynastoma łóżkami dla matek na salach jedno-, dwu- i trzyosobowych z własnymi węzłami sanitarnymi,
 • systemem nadzoru położniczego MONAKO, który pozwala na dokładniejszą ocenę stanu zdrowia płodu w ciąży oraz podczas porodu zapewniając przyszłym mamom poczucie większego bezpieczeństwa.

Rodzącym mamy do zaoferowania niefarmakologiczne i farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego.

Niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego:

 • utrzymanie aktywności rodzącej i przyjmowanie pozycji zmniejszających odczucia bólowe,
 • techniki oddechowe i ćwiczenia relaksacyjne,
 • ciepłe i zimne okłady w okolicach odczuwania bólu,
 • immersja wodna,
 • udogodnienia takie jak: piłka, worek sako, drabinka gimnastyczna, muzykoterapia, aromaterapia,
 • TENS.

Farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego:

 • wziewne stosowanie Entonoxu,
 • domięśniowe lub dożylne stosowanie opioidów (Remifentanyl),
 • znieczulenie zewnątrzoponowe.

Rocznie w Oddziale przychodzi na świat ponad 400 dzieci. Około 40% rodzących stanowią kobiety z sąsiednich miast regionu. Wskaźnik cięć cesarskich oscyluje między 25% – 30%. Posiadamy sprzęt niezbędny do oceny dobrostanu matki i dziecka zarówno przed, jak i w trakcie porodu (nowoczesne aparaty USG, KTG, system nadzoru położniczego MONAKO, możliwość wykonania pH–metrii śródporodowej). Rodzące mogą korzystać ze wsparcia osoby towarzyszącej.

Ambulatoryjne zapisy KTG wykonywane są wyłącznie ze wskazań medycznych. Prosimy uzgadniać terminy planowych zapisów dzwoniąc pod numer telefonu 56 63 92 207 / 56 63 92 204. Na zapis prosimy zgłaszać się  bez osób towarzyszących, do ogólnej Izby Przyjęć Szpitala, nie wcześniej niż 5 minut przed planowanym zapisem KTG.

Oddział Położniczy wielokrotnie zdobywał nagrody i wyróżnienia w różnych plebiscytach. Cieszymy się pozytywnymi opiniami dotyczącymi pracy Oddziału wyrażanymi przez Konsultanta Wojewódzkiego, wielokrotnymi pozytywnymi publikacjami w prasie lokalnej i regionalnej oraz dobrymi opiniami pacjentek na forach internetowych. Położne i lekarze pracujący w Oddziale stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w certyfikowanych kursach i konferencjach. Oddział korzysta ze stałych pełnodobowych dyżurów lekarskich anestezjologa, pediatry, chirurga i internisty oraz możliwości konsultacji neurologa, ortopedy, okulisty i psychologa

O prestiżu oddziału mogą świadczyć:

 • tytuł „Szpital Przyjazny Kangurom”,
 • 2006 rok – III miejsce w ogólnopolskim plebiscycie „Rodzić po ludzku”,
 • 2007 rok – organizacja ogólnopolskiej konferencji „Podmiotowość kobiety ciężarnej i rodzącej”,
 • 2009 rok – tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” przyznany przez Światową Organizację Zdrowia,
 • 2016 rok – tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” przyznany przez Światową Organizację Zdrowia,
 • 2019 rok – IV miejsce w ogólnopolskim plebiscycie „Rodzić po ludzku”,
 • 2019 rok – „Złote Maluchy na Brzuchy”,
 • 2019 rok – II miejsce w Rankingu Porodówek w województwie kujawsko-pomorskim, Oddział został doceniony za stosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu, wsparcie położnych przy karmieniu piersią oraz umożliwienie rodzącym porodu w pozycjach wertykalnych,
 • 2020 rok – „Złote Maluchy na Brzuchy”,
 • 2021 rok – „Złote Maluchy na Brzuchy”,
 • 2022 rok – „Złote Maluchy na Brzuchy”,
 • 2022 rok – wyróżnienie w pierwszej trójce najlepszych szpitali w województwie kujawsko-pomorskim oraz 14. miejsce w skali ogólnopolskiej w Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku,
 • 2023 rok – „Złote Maluchy na Brzuchy”,
 • 2023 rok – wyróżnienie w Rankingu Szpitali Gdzie Rodzić po Ludzku w kategorii TOP3 w regionie centralnym obejmującym województwa mazowieckie, kujawsko-pomorskie i łódzkie.

Odcinek noworodkowy

Oddział liczy 10 łóżek i spełnia warunki pierwszego stopnia referencyjności. Przygotowany jest na przyjmowanie noworodków urodzonych o czasie, z ciąż o przebiegu fizjologicznym. Oddział pracuje w systemie rooming-in (dziecko po porodzie pozostaje na sali razem z matką) i promuje karmienie naturalne. W marcu 2012 roku Oddział przeniesiono do nowo wybudowanej, klimatyzowanej części szpitala. Dysponujemy przestronną salą obserwacyjną noworodka ze stanowiskiem intensywnego nadzoru oraz możliwością fototerapii.

Na oddziale posiadamy:

 • infant-flow,
 • NeoPuff,
 • inkubatory,
 • lampy do fototerapii,
 • aparaty do badania słuchy EROSCAN i OtoReady,
 • bilirubinometr do nieinwazyjnej przezskórnej oceny poziomu bilirubiny,
 • pulsoksymetr do nieinwazyjnej oceny wysycenia krwi noworodka tlenem,
 • kardiomonitor,
 • pompy infuzyjne,
 • laktatory.