Dane kontaktowe

Szpital Powiatowy sp. z o.o. w Chełmży

ul. Szewska 23

87-140 Chełmża

Regon 871547899

NIP 879-22-76-028

Konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział w Chełmży 12 9484 1017 0221 6520 2000 0001

Szczegółowy wykaz adresów mail oraz wewnętrznych numerów telefonów szpitala 56 63 92 xxx (xxx = nr wew.)

ADMINISTRACJAtel. wewnętrznyadres mail
Sekretariat Szpitala234sekretariat@szpitalchelmza.pl
Dyrektor Administracyjny223dyrektor@szpitalchelmza.pl
Główna Księgowa256ksiegowa@szpitalchelmza.pl
Dział Spraw Pracowniczych236kadry@szpitalchelmza.pl
Księgowość206ksiegowosc@szpitalchelmza.pl
Dział Zaopatrzenia258zaopatrzenie@szpitalchelmza.pl
Dział Statystyki Medycznej253statystyka@szpitalchelmza.pl
Dział Techniczny250techniczny@szpitalchelmza.pl
Dział Informatyczny254informatycy@szpitalchelmza.pl
Pielęgniarka Naczelna251naczelna@szpitalchelmza.pl
DZIAŁ POMOCY DORAŹNEJtel. wewnętrznyadres mail
Izba Przyjęć216izbaprzyjec@szpitalchelmza.pl
Dyspozytor tel/fax260
Lekarz259
Ratownictwo Medyczne237
Lekarz POZ262
ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJtel. wewnętrznyadres mail
Sekretariat oddziału203chirurgia@szpitalchelmza.pl
Gabinet ordynatora227
Gabinet lekarski226
Pielęgniarka oddziałowa212
Dyżurka pielęgniarek208
ODDZIAŁ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYtel. wewnętrznyadres mail
Sekretariat oddziału267ginekologicznopolozniczy@szpitalchelmza.pl
Gabinet ordynatora279
Gabinet lekarski276
Pielęgniarka oddziałowa268
Dyżurka położnych207
Punkt noworodkowy270
Izba przyjęć263
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCHtel. wewnętrznyadres mail
Sekretariat oddziału266wewnetrzny@szpitalchelmza.pl
Gabinet ordynatora209pkasztelowicz@szpitalchelmza.pl
Gabinet lekarski210
Pielęgniarka oddziałowa257
Dyżurka pielęgniarek213
ODDZIAŁ PEDIATRYCZNYtel. wewnętrznyadres mail
Sekretariat oddziału244pediatryczny@szpitalchelmza.pl
Gabinet ordynatora235
Gabinet lekarski242
Pielęgniarka oddziałowa244
Dyżurka pielęgniarek243
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPIItel. wewnętrznyadres mail
Gabinet ordynatora255
Gabinet lekarski255
Pielęgniarka oddziałowa269oit@szpitalchelmza.pl
Dyżurka pielęgniarek225
Pokój socjalny pielęgniarek275
BLOK OPERACYJNYtel. wewnętrznyadres mail
Pielęgniarka oddziałowa241blokoperacyjny@szpitalchelmza.pl
Pokój socjalny instrumentariuszek241
PRACOWNIE DIAGNIOSTYCZNEtel. wewnętrznyadres mail
Pracownia endoskopii233pracowniagfs@szpitalchelmza.pl
Pracownia RTG/TK – Rejestracja220tomografia@szpitalchelmza.pl
Pracownia usg – Rejestracja215
Pracownia EKG217
Laboratorium218laboratorium@szpitalchelmza.pl
PORADNIE SPECJALISTYCZNEtel. wewnętrznyadres mail
Rejestracja poradni:
chirurgicznej, ortopedycznej, neurologicznej, okulistycznej, medycyny pracy, kardiologicznej
215poradnie@szpitalchelmza.pl
Gabinet poradni okulistycznej238tomografia@szpitalchelmza.pl
gabinet poradni medycyny pracy230
Rejestracja poradni:
ginekologiczno-położniczej; urologicznej
273
POZOSTAŁEtel. wewnętrznyadres mail
Kuchnia202dzialzywienia@szpitalchelmza.pl
Sterylizatornia248
Warsztat214
Szwalnia205
Pielęgniarka epiodemiologiczna272epidemiologia@szpitalchelmza.pl
Dzial farmacji232farmacja@szpitalchelmza.pl